ALL POSTS

25 พ.ค. 2563

#STORY

เมื่อเด็กวิศวะคอมฝึกงานครั้งแรก

Review การฝึกงานครั้งแรกในชีวิตแบบงง ๆ ตั้งแต่สมัครยังไง บรรยากาศเป็นไง ได้ทำอะไร ได้เรียนรู้อะไร

28 ม.ค. 2563

#REVIEW#STORY

Back to 2019: Year In Review

รีวิวปี 2019 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

UtopiaBeam Ⓒ 2019-2023