RECENT POSTS

30 ธ.ค. 2563

#STORY#REVIEW

Year In Review 2020 - ปีแห่งความหายนะ

Review ปี 2020 - ปีที่ไม่รู้มันพีคได้ไงทุกเดือน และไม่รู้ว่าผ่านมาได้ยังไงเหมือนกัน

28 พ.ย. 2563

#REVIEW#TECHNICAL

Review คลิปรีวิวของรีวิว: ชี้แจงการรีวิวหนังสือ Node.JS for Beginner ปี 2020

มารีวิวของรีวิวของรีวิวของหนังสือที่ดีที่สุดในกะลากันดีกว่า (คำเตือน: ผู้มีจิตใจอ่อนแอควรหลีกเลี่ยงการดูคลิปเป็นเวลานาน)

UtopiaBeam Ⓒ 2019-2023